کمیته ورزشی  

اين كميته با اهداف ایجاد شادابی و نشاط و فضای دوستانه بین دانشجویان و فراهم آوردن فضاي رقابت سالم و ترویج روحيه ورزشي در بین دانشجویان موسسه بهار تشكيل شده است.

دستاوردهاي كميته ورزشي


• کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات شطرنج خواهران جام فردوس.
• کسب مقام قهرمانی مسابقات شطرنج مؤسسات آموزش عالی جام خاوران.
• کسب مدال طلا و برنز در مسابقات تکواندو خواهران بسیج منطقه 2 کشوری.
• کسب مدالهای طلا و نقره در مسابقات کشوری تکواندو برادران.
• کسب مدال نقره و برنز در مسابقات انتخابی استان در رشته کاراته پسران و دختران.

دانشجویان افتخارآفرین


محمدجواد فولادیان

 رشته کاراته در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام اول وزن 84+کیلوگرم.


سعید صفائیان

 رشته کشتی آزاد در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی– غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام اول وزن 61 کیلوگرم .


هما سادات هوسی

 رشته دوومیدانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام اول 1500 متر.


هما سادات هوسی

 رشته دوومیدانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام اول 800 متر.


هما سادات هوسی

 رشته آمادگی جسمانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام اول انفرادی.


سید محمد سیدی

 رشته تکواندو در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام دوم وزن منهای 80 کیلوگرم.


سعید صفائیان

 رشته کشتی آزاد در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 93-92 مقام اول وزن 60 کیلوگرم.


 

 

حمزه نویدفر

محمدرضا غلامی

 

سیدجواد صفوی

 

امیر تبریزیان

حامد رستگار مقدم نجار

 رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 در سال تحصیلی 94-93 مقام دوم تیمی.

حمزه نویدفر

محمدرضا غلامی

مصطفی بلوایه

   رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه 4 کشور در سال تحصیلی 93-92 مقام سوم تیمی.