شرایط پذیرش دانشجو


پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی بهار از طریق آزمون های سراسری و بدون آزمون صورت می گیرد.  ضمنا هر دو شیوه فقط از طریق ثبت نام در سازمان سنجش آموزش کشور میسر می باشد.