فعالیت های کانون فرهنگی


1- برگزاری اردوی زیارتی حرم مطهر امام رضا (ع)
2- برگزاری نماز جماعت در طول سال تحصیلی