کانون همیاران سلامت و روان

برگزاری کارگاه های روانشناسی با همکاری روانشناس موسسه و اطلاع رسانی راههای سلامتی روح و جسم توسط این کانون انجام می گردد.

فعالیت های واحد مشاوره
1- جلسه توجیهی ویژه دختران دانشجو