مرکز کامپیوتر
در اين مركز  سيستم های رايانه با امكانات جانبي وجود دارد. فعالیت‌هایی که در این مرکز انجام می‌شود، موارد زير را شامل می‌شود:
• استفاده دانشجویان از سیستم‌های با فناوری جدید و اینترنت پرسرعت
• استفاده دانشجویان از نرم‌افزارهای علمی مورد نیاز (که بر روی سیستم‌ها نصب گردیده است)
• برگزاری بخش عملي کلاس‌های درسی (مانند کلاس نرم‌افزارهای کاربردی در الکترونیک)