انجمن علمی دانشجویی

به منظور حمایت و تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در دانشگاه، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان، فراهم‌آوردنِ بستری مناسب برای فعالیت‌های علمی دانشجويان، و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، انجمن علمی دانشجویی در موسسه آموزش عالی بهار تشکیل شده است. کمیته‌های زیر مجموعه انجمن علمي به شرح زير است:


• کمیته سیستم‏های هوشمند
• کمیته روباتیک
• کمیته سیستم عامل
• کمیته سمینارهای علمی
• کمیته بازدیدهای علمی
• کمیته نشریه
• کمیته زبان


دستاوردهاي كميته علمي


• کسب مقام پنجم در مسابقات رباتیک کشوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (رشته مسیریاب ویژه)
• اختراع "سامانه هوشمند تشخیص چرک و شستشوی بهینه لباس به کمک مدل‏سازی فازی محاسباتی هوش انسان" توسط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته نرم‏ افزار و سخت‏ افزار